Disclaimer

Algemeen:
De informatie op de website WPE-aandrijftechniek.nl (hierna “Website”) van WPE aandrijftechniek & onderhoud B.V. is alleen voor algemene doeleinden en biedt geen enkele garantie voor het gebruik daarvan. De op de Website beschikbare of op andere wijze verstrekte informatie kan niet worden gezien als een (bindend) advies. WPE aandrijftechniek & onderhoud B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de beschikbare informatie op de Website of het (tijdelijk) niet of niet-correct functioneren van de website.

Intellectuele eigendomsrechten:
Het intellectueel eigendomsrecht op de Website, de inhoud van de Website, het logo of op andere manier verstrekte materialen en informatie berust uitsluitend bij WPE aandrijftechniek & onderhoud B.V. Elementen, onderdelen of inhoud van de Website mogen slechts worden gebruikt of gekopieerd na toestemming van WPE aandrijftechniek & onderhoud B.V.

Virussen:
WPE aandrijftechniek & onderhoud B.V garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Websites van derden:
De Website bevat links naar andere websites die niet door WPE aandrijftechniek & onderhoud B.V worden beheert, onderhouden of gecreëerd. Derhalve zal geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor de (inhoud) van de websites of voor enig functioneren van de websites.

Toepasselijk recht:
Op deze disclaimer en de inhoud van de Website is Nederland recht van toepassing. Een geschil voorvloeiende uit of verband houdende met de Website zal worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland. WPE aandrijftechniek & onderhoud B.V behoudt zich het recht voor om deze Disclaimer te wijzigen. De laatste versie van de Disclaimer zal steeds beschikbaar zijn via de Website.

Wij staan 24 uur per dag, zeven dagen per week voor u klaar!

Onze Referenties